ผลงาน

________________________________________________________________

Quality Guaranteed

การันตีคุณภาพ

ครัวคุณต๋อย : ฝอยเงิน

 

ครัวคุณต๋อย : ขนมหัวผักกาดหวาน

 

Step Up ก้าวให้ถึง : ริน ธุรกิจขนมไทย 4 ทศวรรษ

Family Bussiness Open Up!  เปิดความคิด ธุรกิจสองรุ่น

 

คัมภีร์วิถีรวย

 

กินเพลิน เดินเที่ยว

ครัวคุณต๋อย : ข้าวเม่าหมี่

 

ครัวคุณต๋อย : กระยาสารท

 

คัดข่าวมาคุย

 

สไตล์ไทย

 

 

 

ทีเด็ดเมืองไทย

 

 

_______________________________________________________________________

 

เกียรติคุณที่ได้รับ

-  ขนมกระยาสารท ได้รับคัดเลือกเป็นขนม “เชลล์ชวนชิม” พ.ศ. 2521
-  ขนมหม้อแกง ขนมชั้น เม็ดขนุนและขนมหวานต่าง ๆ ได้รับ “เชลล์ชวนชิม” พ.ศ. 2523
-  ข้าวตังเสวย ได้รับคัดเลือกเป็นขนม “เชลล์ชวนชิม” พ.ศ. 2534
-  ได้รับโล่เกียรติยศคุณภาพสินค้าไทย ปี พ.ศ. 2535 จากนิตยสารอินเตอร์บิสสิเนส
-  ขนมข้าวตังหน้างา ได้รับรางวัลดีเด่น ในการประกวด ผลิตภัณฑ์จากข้าว ประเภท ข้าวตังทรงเครื่องจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2545
-  ขนมข้าวตังหน้ากุ้ง ได้รับรางวัลดี ในการประกวด ผลิตภัณฑ์จากข้าว ประเภท ข้าวตังทรงเครื่อง จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ.2545
-  ขนมกะละแม ได้รับรางวัลดี ในการประกวด ผลิตภัณฑ์จากข้าว ประเภท กะละแม จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ.2545
-  พ.ศ. 2545 ได้เข้าร่วม โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดคัด
สรรสุดยอดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เมื่อกลางปี พ.ศ. 2546 คือ กระยาสารทและข้าวตังหน้ากุ้ง
ได้รับรางวัลระดับ 5 ดาว ขนมใบจากได้รับรางวัลระดับ 4 ดาว (ระดับจังหวัด)
-  กระยาสารท “ริน” ได้รับรางวัล OTOP Product Champion 5 ดาว ระดับภาคกลางประจำปี พ.ศ.2546
-  ข้าวตังหน้ากุ้ง  “ริน” ได้รับรางวัล OTOP Product Champion 4 ดาว ระดับภาคกลางประจำปี พ.ศ.2546
-  ขนมไทย “ริน” ได้รับรางวัล OTOP Product Champion ระดับ  4 ดาว ประจำปี พ.ศ.2547
-  ขนมไทย “ริน” ได้รับรางวัล OTOP Product Champion ระดับ  5 ดาว ประจำปี พ.ศ.2549
-  ข้าวตังหน้ากุ้ง ,ข้าวตังหน้างา ได้รับโล่เกียรติยศมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและการบรรจุ (OTOP
TOP AWARD) ในงานเกษตรแฟร์  ประจำปี  2549
-  กระยาสารทและขนมไทย “ริน” ได้รับ “มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน”  พ.ศ.2547  ,พ.ศ.2548 ,พ.ศ.2549
-  พ.ศ.2549  ร้านรินได้รับมาตรฐาน  GMP  จากสำนักงานสาธารณสุขฉะเชิงเทรา